SGGW

Aktualności

14
lutego
2020

Konkurs na prace dyplomowe o rozwoju Warszawy

Po raz piąty Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

Od 2016 r. miasto wspiera zainteresowanie młodych badaczy stolicą, angażuje ich do współtworzenia jej tożsamości oraz wpływania na jej rozwój. Szeroki zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestnictwa badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe.

Studenci mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w wielu tematach związanych z zadaniami samorządu. Szeroki zakres prac zgłaszanych do konkursu pozwala przyjrzeć się obszarom, którzy młodzi badacze uważają za istotne, wybierając za przedmiot swoich badań takie sprawy jak: sztuka w mieście, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Przy ocenie prac brane są pod uwagę:

  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktyczna możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za prace magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

Regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony: https://www.um.warszawa.pl/NP.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 20 marca 2020 r. na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412.

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 23 czerwca 2020 r. w Muzeum Warszawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając maila: naukowa@um.warszawa.pl.

Wyniki poprzednich edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe