SGGW

Aktualności

03
kwietnia
2015

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda umożliwia naukowcom odbycie staży naukowych na polskich uczelniach - w ramach nagrody w SGGW będzie przebywał Pan dr hab. Mykola Sharan, który swój staż odbędzie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Prorektor SGGW ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek S. Szyndel.

Informacje o nagrodzie i laureatach.