SGGW

Aktualności

18
grudnia
2013

NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOKTORSKIEJ W 2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o nagrodzie dla najlepszej pracy doktorskiej, ufundowanej przez "The Baltic University Program", wspierającym działalność badawczą w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Regulacje dot. przyznawania nagród:

1. Nagroda BUP przyznawana jest autorowi najlepszej pracy doktorskiej, obronionej w 2013r. na dowolnej uczelni należącej do "The Baltic University Program". Złożone prace będą oceniane pod względem ogólnej jakości w kontekście określonej dziedziny badawczej, ale także na podstawie umiejętności przedstawienia wyników badań w kontekście zrównoważonego rozwoju.

2. Nagroda BUP będzie przekazana w formie dyplomu, statuetki oraz 500EUR.

3. Nagrodzone prace doktorskie będą prezentowane podczas Spotkania Rektorów BUP (październik 2014, Visby, Szwecja). Koszty uczestnictwa zostaną pokryte przez BUP.

4. Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

- obrona pracy doktorskiej odbyła się w 2013r.;

- wyniki pracy doktorskiej zostały zaprezentowane co najmniej na jednej międzynarodowej konferencji naukowej;

5. Kandydaci muszą zostać nominowani przez promotora.

6. Aplikacje do konkursu muszą zawierać:

- CV kandydata uwzględniające tytuł oraz datę obrony pracy doktorskiej;

- wersja elektroniczna pracy doktorskiej (w języku angielskim bądź języku uczelni członkowskich BUP);

- wersja elektroniczna materiałów/prezentacji o których mowa w ptk. 4 wraz z artykułami opublikowanymi na podstawie pracy doktorskiej;

- streszczenie pracy doktorskiej w jęz. angielskim w formacie strony A5 (zarówno dla prac napisanych w języku angielskim jak też dla prac napisanych w języku uczelni członkowskich BUP);

- kopie recenzji pracy doktorskiej (jeśli są dostępne);

7. Selekcja aplikacji będzie dokonywana przez Komitet Naukowy wyznaczony przez Zespół BUP;

8. Termin nadsyłania aplikacji upływa 1 marca 2014r.

 

Dokumenty muszą zostać przesłane do sekretariatu BUP, na wskazany adres:

attn. Maria Hejna

The Baltic University Programme

Villavägen 16, 752 36 Uppsala, Sweden

 

Kontakt:

e-mail: Maria.Hejna@csduppsala.uu.se; Tel: +46-18-471 17 86