SGGW

Aktualności

18
listopada
2019

Młodzi naukowcy z SGGW ze stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czworo naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. inż. Marek Kieliszek z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o Żywności SGGW, dr inż. Artur Wiktor z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Instytutu Nauk o Żywności SGGW, dr hab. Michał Czopowicz z Samodzielnego Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW oraz dr inż. Robert Popek z Katedry Ochrony Roślin Instytutu Nauk Ogrodniczych SGGW, znaleźli się wśród 211 wybitnych młodych naukowców.

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Nagrodzeni, przez okres trzech lat otrzymywać będą stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie.

Więcej informacji: 40 mln dla wybitnie zdolnych młodych naukowców!