SGGW

Aktualności

08
lutego
2021

Mini kiwi – nowy projekt SGGW

Od stycznia 2021 r. w SGGW realizowany jest finansowany przez ARiMR projekt pt. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców mini kiwi (Actinida arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości (MODOM)”. Kierownikiem projektu jest dr hab. Piotr Latocha prof. SGGW.

Projekt finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania nr 16 „Współpraca” realizowany będzie do końca 2022 r.

Projekt przygotowany i złożony został przez dr hab. Piotra Latochę prof. SGGW z Instytutu Nauk Ogrodniczych wraz z dr inż. Moniką Janaszek – Mańkowską z Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Większość badań realizowana jest w tych dwóch Instytutach, ale w projekcie uczestniczą także pracownicy dwóch innych instytutów – Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka.

Zadaniem projektu jest zrealizowanie dwóch zasadniczych celów: 1. opracowanie optymalnej procedury pozbiorczej dla tych nowych owoców (w tym reżim temperaturowy po zbiorze, procedura sortowania i warunki długotrwałego przechowywania chłodniczego) oraz 2. zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułu sortującego owoce mini kiwi nieinwazyjnie pod względem stopnia dojrzałości (opracowanie i walidacja algorytmów oceny stopnia dojrzałości owoców oraz budowa w pełni sprawnego prototypu automatycznego urządzenia sortującego z modułem wizyjnym).

Prace realizowane są w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą poza SGGW jako liderem także partnerzy - plantator mini kiwi z woj. mazowieckiego, u którego prowadzone będą doświadczenia przechowalnicze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, którego zadaniem będzie popularyzacji wyników projektu wśród rolników zainteresowanych uprawą mini kiwi. Autorzy liczą, że rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia zainteresowania tą wciąż nową uprawą wśród sadowników.

Czytaj również: Minikiwi z SGGW na sklepowych półkach