SGGW

Aktualności

08
grudnia
2020

Międzynarodowa Monografia Naukowa POLESIE

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach z Katedry Kształtowania Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska współredaktorem Międzynarodowej Monografii Naukowej POLESIE.

Ukazał się trzeci – polski Tom Międzynarodowej Monografii Naukowej pt: POLESIE ŚRODOWISKO, MELIORACJE, wydany przez Wydawnictwo SGGW. Jest to kompleksowe opracowanie najnowszych osiągnieć naukowych związanych z Polesiem. Przedstawiono także osiągnięcia polskich badaczy z okresu międzywojennego.

Monografia została opracowana przez Międzynarodowy Zespół Redakcyjny: A. N. Rokoczyński – Ukraina, A. A. Wołczek – Białoruś, O. P. Mieszyk – Białoruś, J. A. Mażajski – Rosja, J. Jeznach – Polska.

Całość opublikowano w czterech tomach: białoruski, ukraiński, polski i rosyjski, na podstawie syntezy wyników wielu lat badań i doświadczeń czołowych naukowców i specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, melioracji i rekultywacji terenu w aspekcie naturalnym, historycznym, społeczno-ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym, ekonomicznym.