SGGW

Aktualności

25
maja
2017

Międzynarodowa konferencja „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”

23 maja w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”.

Zorganizowały ją Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno", Wydział Nauk Społecznych SGGW oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych. Wśród prelegentów znaleźli się wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie edukacji dorosłych z Polski i innych krajów Europy. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat uniwersytetów ludowych oraz uznanie wartości stosowanej przez UL metodologii, kładącej nacisk na praktyczne umiejętności, dualny system kształcenia zawodowego oraz budowanie kompetencji kluczowych.

Konferencję otworzył rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Mówił o postulatach, na jakich opiera się idea uniwersytetów ludowych: „Chodzi o podkreślenie roli szeroko rozumianej kultury ludowej jako integralnej części kultury narodowej. Ta niezwykle ważna inicjatywa odegrała istotną rolę w zachowaniu naszej kulturowej odrębności w trudnych historycznie latach i w znacznym stopniu przyczyniła się do włączania młodzieży wiejskiej w działalność na rzecz własnego środowiska czy regionu”. Podkreślił też, że SGGW realizuje te postulaty, a aktywizacja środowisk wiejskich i zaznaczenie ich roli w rozwoju kraju to obszar działań bliski tutejszemu środowisku. „Jednym z naszych priorytetów jest bowiem «służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego»”.

Jednym z gości i prelegentów był także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński. W swojej przemowie mówił o znaczeniu uniwersytetów ludowych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz nakreślił miejsce uniwersytetów ludowych w programie rządowym.