SGGW

Aktualności

14
maja
2020

Marcin Gradowski wśród 100 najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce

Fundacja na rzecz rozwoju Nauki Polskiej doceniła badania mgr. Marcina Gradowskiego z SGGW.

Czym naukowo zajmuje się Pan Marcin Gradowski? 

Jak sam o sobie pisze: 

Ukończyłem studia magisterskie z biologii w dziedzinie bioinformatyki, która jest moją pasją. Zajmuję się bioinformatycznym poszukiwaniem nowych rodzin białek – głównie kinaz białkowych, które są bardzo ważnymi enzymami, sterującymi szlakami sygnałowymi w komórce. W swojej pracy wykorzystuję niestandardowe podejścia bioinformatyczne, które wraz z wiedzą na dany temat pozwalają mi zauważyć podobieństwo ewolucyjne białek na granicy wykrywalności. Dzięki temu jestem w stanie znaleźć nowe rodziny białek, co czyni moją pracę unikalną. Cel jaki sobie postawiłem to odkrywanie nowych ścieżek sygnałowych i mechanizmów enzymatycznych, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia biologii organizmów żywych. Te odkrycia z kolei mogą umożliwić powstawanie nowych metod leczenia chorób i zapobiegania ich skutkom. Dlatego moja praca skupia się głównie na białkach patogenów człowieka.

 

 

Serdecznie gratulujemy osiągnięć Panu Marcinowi Gradowskiemu!

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie 
LAUREACI START 2020
https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2020/…