SGGW

Aktualności

06
lipca
2019

Jego Wysokość Książę Akishino z wizytą w SGGW

Książę Akishino odwiedził SGGW w Warszawie oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory 1 lipca 2019 r.

SGGW reprezentowali JM Rektor prof. Wiesław Bielawski, prof. Marian Binek - prorektor ds. nauki, prof. Michał Zasada - prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz prof. Kazimierz Tomala - prorektor ds. dydaktyki.

Rektor Bielawski powitał Księcia Akishino w Sali Senatu w Pałacu Rektorskim znajdującym się w historycznej części kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i krótko opowiedział o uczelni. Następnie zaprezentowano film przedstawiający ważne informacje na temat SGGW. Prorektor M. Zasada przedstawił podsumowanie informacji na temat współpracy uczelni z japońskimi instytucjami.

Pomimo odległości między Polską a Japonią dziewięć z trzynastu wydziałów SGGW od co najmniej czterech dekad utrzymuje ścisłą współpracę z kilkudziesięcioma japońskimi uniwersytetami, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami naukowymi i firmami. Lista tych insytytucji obejmuje m.in. Uniwersytet w Kioto, Uniwersytet w Nagoi, Uniwersytet w Hokkaido (z renomowanym muzeum), Uniwersytet w Hiroshimie, Brain Science Institute, Japońskie Towarzystwo Geotechniczne ds. Zapobiegania Katastrofom Mieszkaniowym oraz kilka firm biotechnologicznych. Najbardziej aktywne kontakty z Japonią utrzymuje Wydział Medycyny Weterynaryjnej; współpraca dotyczy badań nad fizjologią zwierząt i regulacją hormonalną. Drugą pod tym względem jednostką jest Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, gdzie badania koncentrują się głównie na genetyce roslin i ich hodowli. We wszystkich przypadkach współpraca SGGW z Japonią dotyczyła aktualnych i ważnych tematów, w tym zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, biotechnologii i technologii żywności, ochrony różnorodności biologicznej oraz zaawanasowanych technologii.

Kontakty między SGGW a instytucjami japońskimi zawsze były zrównoważone: wspólne badania były finansowane przez różne japońskie instytucje, tj.: Japan Science Society lub Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury. Realizacja wielu projektów była możliwa dzięki programom polskim i europejskim. Obecnie SGGW oczekuje na zaproszenie do programu Erasmus+, w którym znajduje się japoński partner Shibaura Institute of Technology. 

Strona japońska gościła naszych naukowców i profesorów wizytujących, ale SGGW było także miejscem badań i studiów dla obywateli Japonii, w tym japońskich absolwentów studiów doktoranckich.

Jego Wysokość Książę Akishino zapytał o strukturę uczelni, jej pochodzenie i historię, pochodzenie nazwy, a także o kwestię internacjonalizacji i najważniejszych dziedzin badań prowadzonych w SGGW. Po rozmowie Książę Akishino odwiedził ogrody, odnowione zabytkowe schody i staw za Pałacem Rektorskim, gdzie przedstawiono historię tego objektu i jego aktualne funkcje, pokazano park oraz najstarsze drzewa.

Po dokonaniu wpisu do Księgi Pamiątkowej Książę Akishino otrzymał symboliczny prezent – ręcznie malowane filiżanki z symbolem SGGW: orzeł – godło Polski – trzymający gałązkę oliwną i palmę akademicką, trzy gwiazdy reprezentujące trzy najstarsze wydziały uczelni: Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa otoczone kłosami zboża symbolizującymi rolnictwo.

Przed opuszczeniem kampusu Książę Akishino zainteresował się stojącym przez Pałacem Rektorskim pomnikiem hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Rektor W. Bielawski przedstawił biografię hrabiego Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźctwie, który podarował Pałac Ursynów na cele edukacji w ogrodnictwie i rolnictwie.

W dalszej części wizyty Książę przybył do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory, gdzie dyrektor Łukasz Zaniuk i dr Marcin Gołębiewski przekazali informacje o gospodarstwie oraz prowadzonej tu hodowli bydła i produkcji mleka. Książę spotkał się ze studentami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach. Odwiedził także zaplecze dydaktyczne Zakładu Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, kończąc tym samym zwiedzanie. Po pożeganiu Jego Wysokość Książę Akishino opuścił RZD Wilanów-Obory.