SGGW

Aktualności

21
lipca
2020

Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych przypomina o trwającym konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi 
do realizacji projektu badawczego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10 w kwocie 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Pracownicy Sekcji Projektów Krajowych służą Państwu pomocą i radą w Budynku 
nr 2 pok. nr 8 

Małgorzata Michałowska  tel. 22 59 356 93 malgorzata_michalowska@sggw.edu.pl

Alicja Ulikowska                tel. 22 59 356 83 alicja_ulikowska@sggw.edu.pl