SGGW

Aktualności

12
stycznia
2021

KONKURS GOSPOSTRATEG V

BNiPK informuje, że NCBR ogłosił piaty konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze, zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DLA KOGO?

Konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów

NA CO?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

ZAKRES TEMATYCZNY?

  1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego;
  1. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej;
  1. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym.

DOFINANSOWANIE

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 4 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 12 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 3 wynosi 9 000 000 zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Data ogłoszenia konkursu: 5 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 5 lutego 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 5 kwietnia 2021 r., do godz. 16:00

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zasadami konkursu

KONTAKT

W zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu)

E-mail: gospostrateg-finanse@ncbr.gov.pl

W pozostałych sprawach

Tel. +48 22 39 07 483 E-mail: gospostrateg@ncbr.gov.pl

Źródło: ncbr.gov.pl

W zakresie procedur SGGW – Biuro Nauki i Projektów Krajowych Sekcja Projektów Krajowych

dorota_szczesna@sggw.edu.pl 22 59 356 94

anna_bolibok@sggw.edu.pl tel 22 59 356 89

magdalena_krosnicka@sggw.edu.pl tel. 22 59 366 70