Aktualności

Konferencje / Wykłady

30
sierpnia
2019

Konferencja DIAGMOL 2019

23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”.

Cel konferencji: od początku konferencje są tematycznie związane z propagowaniem osiągnięć biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce chorób zakaźnych. Mają również na celu szerzenie najnowszej wiedzy na temat czynników zakaźnych, patogenezy chorób zakaźnych oraz udziału nieswoistych i swoistych mechanizmów odpornościowych gospodarza. Szczególnie ważną częścią konferencji jest sesja „Młodzi Naukowcy”, podczas której odbywa się prezentacja prac wykonanych przez pracowników nauki w różnych ośrodkach badawczych w Polsce.

Rejestracja http://www.diagmol2019.sggw.pl/rejestracja/

Wydarzenie na Facebooku.


23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”.

Z głęboką satysfakcją kontynuujemy tradycję konferencji DIAGMOL, zapoczątkowaną przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, naukowca, pomysłodawcę, twórcę i niezastąpionego ich organizatora. W 2019 roku, przypada 20. rocznica tych spotkań.

Propagowanie osiągnięć światowej nauki, zaangażowanie młodych badaczy i umożliwienie im przedstawienia na forum publicznym wyników swoich prac, to były i są główne cele naszych spotkań. Wielka jest korzyść z wymiany doświadczeń naukowych i nawiązywania osobistych kontaktów i przyjaźni między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.


Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że tegorocznymi wykładowcami beda m.in. Prof. Barry T. Rouse, University of Tennessee, USA, Prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz dr Nicole de Buhr, University of Veterinary Medicine, Hanover.

Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, a także Sekcją Fizjologii i Patologii Konia PTNW.

Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);
Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację;
Zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej. Prace należy przesyłać na adres knp@sggw.pl do dnia 15 września br.

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie na konferencję plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

KONTO KSIĘGOWE KONFERENCJI:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-R00027-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie mailem kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji;

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej konferencji www.diagmol2019.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji jest już dostępny na ww. stronie internetowej.

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

W załączeniu:

Formularz „dane do wystawieniua faktury” oraz wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory).

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl. mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl