SGGW

Aktualności

07
lutego
2020

Konferencja „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich"

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich". Wydarzenie, organizowane przez Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, poprzedzą Warsztaty dla Młodych Naukowców.

Tegoroczna edycja konferencji połączona jest z Konferencją Naukową „Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo - Wschodniej” w ramach realizacji projektu BioEcon przez pracowników Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Tematem przewodnim obu wydarzeń jest podjęcie dyskusji nad wyzwaniami dla rozwoju biogospodarki, jej opcji strategicznych dla Polski, a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Publikacja artykułu w materiałach konferencyjnych związana jest z opłatą publikacyjną. Warto zauważyć, że artykuły z poprzednich edycji konferencji indeksowane są w bazie Web of Science.

Dodatkowo jeden z paneli konferencji poświęcony będzie dyskusji młodych naukowców – studentów i uczestników studiów doktoranckich. Panel ten będzie kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już od 2014 roku. W dniu 3 czerwca 2020 r. odbędą się również Warsztaty dla Młodych Naukowców. 

Ważne daty:

Rejestracja - do 15.05.2020

Opłata za publikację - do 31.05.2020

Przesłanie artykułu - do 31.05.2020

 

Link do strony internetowej konferencji: http://esare3.ieif.sggw.pl/

 

Rejestracji na konferencję można dokonać przez stronę internetową: https://ls.wne.sggw.pl/index.php/191278?lang=pl

Zgłoszeń artykułów w języku angielskim do materiałów konferencyjnych można dokonać na portalu OJS: https://js.wne.sggw.pl/index.php/esare/about/submissions