SGGW

Aktualności

13
sierpnia
2018

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2019” w SGGW

W 2019 roku gospodarzem Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019” będzie SGGW.

Doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2019” odbędzie się 17-18 stycznia 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warto już teraz wpisać tę datę do swoich kalendarzy!

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni. Dlatego serdecznie zapraszamy rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych do udziału w konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019".

Poświęcona ona będzie aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Będzie to zarazem znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.

Konferencja - organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu "Study in Poland", prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" - będzie tradycyjnie znakomitą okazją do omówienia w sposób profesjonalny i kompetentny najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski - rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Osoby zainteresowane wystąpieniem podczas konferencji proszone są o zgłoszenie proponowanego tematu, wraz z krótkim uzasadnieniem, w terminie do 15 września.

Kontakt: Waldemar Siwiński, w.siwinski@perspektywy.pl

Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2019

Dodatkowe informacje:
Julia Łysik, j.lysik@perspektywy.pl, tel. 22 628 58 62 w. 15