SGGW

Aktualności

27
maja
2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r.

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 25 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 118–2019/2020 w sprawie wznowienia procedury wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów, Senatu oraz wyboru Rektora w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 25 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 118–2019/2020 w sprawie wznowienia procedury wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów, Senatu oraz wyboru Rektora w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym w szczególności odnośnie terminarza wyborczego. Zgodnie z przyjętym przez Senat terminarzem wyborów, wybory odbędą się w następujących etapach: wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów, wybory Rektora oraz wybory przedstawicieli do Senatu Uczelni. W najbliższym okresie, zgodnie z przyjętym terminarzem, odbędą się wybory do Kolegium Elektorów. W celu zgłoszenia Kandydata spośród pracowników SGGW należy przekazać do właściwej Podkomisji wyborczej Kartę zgłoszenia Kandydata wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory Kart zgłoszenia Kandydatów oraz inne formularze niezbędne do skutecznego zgłoszenia Kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów stanowią załączniki do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 4 – 2019/2020 z dnia 9 marca 2020 r. Wszystkie uchwały Senatu oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczące wyboru organów Uczelni na kadencję 2020-2024 są zamieszczone na stronie internetowej SGGW w zakładce „WYBORY”. Szczegółowych informacji związanych z wyborami udzielają właściwe Podkomisje wyborcze oraz Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW). 

Zgłoszenie Kandydata w wyborach do Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich wymaga poparcia danego Kandydata przez co najmniej pięciu nauczycieli akademickich z danej grupy (tj. grupy profesorów i profesorów Uczelni oraz oddzielnie z grupy pozostałych nauczycieli akademickich). Z kolei zgłoszenie Kandydata w wyborach do Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wymaga poparcia danego Kandydata przez co najmniej dziesięć osób z tej grupy Pracowników. Zgłaszanie Kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów przez pracowników Uczelni trwa do 3 czerwca 2020 roku włącznie. Do tego dnia Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zgłaszają również Kandydatów do Senatu. W tej grupie Pracowników wybory do Kolegium Elektorów i do Senatu odbędą się w tym samym terminie, zgodnie z przyjętym przez Senat terminarzem. Wybory do Kolegium Elektorów wśród wszystkich grup pracowniczych odbędą się w terminie 8-10 czerwca 2020 roku. Wybory Rektora oraz członków Senatu w grupie nauczycieli akademickich odbędą się w terminach późniejszych, zgodnie z przyjętym terminarzem wyborów. 

Uczelniana Komisja Wyborcza o następnych etapach wyboru organów Uczelni poinformuje w kolejnym Komunikacie. Równocześnie UKW wyjaśnia, że organizację i tryb przeprowadzania wyborów w grupie studentów i doktorantów regulują obowiązujące ich regulaminy.

Uczelnia Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich Członków Społeczności Akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z prośbą o liczny i aktywny udział w wyborach organów statutowych Uczelni. 

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski

 

Terminarz wyborów na kadencję 2020-2024