SGGW

Aktualności

19
marca
2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza, z związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, wynikającymi z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, po zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Informacji w sprawie wyboru władz uczelni” z dnia 16 marca 2020 r., po konsultacji z organizacjami związkowymi (NSZZ „Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego) działającymi w SGGW oraz po uwzględnieniu rekomendacji Kierownika Inspektoratu BHP, w trosce o zdrowie Członków Społeczności Akademickiej SGGW i ich Rodzin podjęła w dniu 17 marca 2020 r. Uchwałę nr 5 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zawieszenia kalendarza wyborczego i czynności wyborczych do organów statutowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kadencję 2020-2024.

Nowy kalendarz wyborczy, w tym terminy zebrań wyborczych dla dokonania wyboru organów statutowych Uczelni na kadencję 2020-2024, zostanie podany w najbliższym możliwym terminie.

 

Licząc na zrozumienie działań podjętych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski

 

Załącznik 1. Uchwała nr 5 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2020 r.