SGGW

Aktualności

16
czerwca
2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej SGGW

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że 16 czerwca 2020 roku Elektorzy dokonali wstępnego zgłoszenia Kandydatów w wyborach na funkcję Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kadencję 2020-2024.
Spośród zgłoszonych Kandydatów wymogi § 14 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spełniają dwie osoby.

Są to (w kolejności alfabetycznej):

  • Prof. dr hab. Wanda Olech–Piasecka
  • Prof. dr hab. Michał Zasada

Wymienieni Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na funkcję Rektora SGGW. Opiniowanie Kandydatów przez Senat nastąpi na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w dniu 19 czerwca 2020 r.
O kolejnych czynnościach wyborczych, zgodnie z obowiązującym terminarzem, Uczelniana Komisja Wyborcza poinformuje w kolejnym komunikacie.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski