SGGW

Aktualności

16
października
2020

Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zajęć dydaktycznych w SGGW.

W trosce o bezpieczeństwo Społeczności Akademickiej SGGW informujemy:

Od 19.10.2020 r. do odwołania – zajęcia, z wyjątkiem zajęć praktycznych, będą odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z ustalonymi planami zajęć na semestr zimowy. Dotyczy to zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW.

Zajęcia praktyczne, szczególnie te odbywające się w klinikach oraz związane z niezbędnym dostępem do infrastruktury laboratoryjnej są prowadzone zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami ustalonymi odpowiednio przez dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów, kierownika Szkoły Doktorskiej SGGW, kierowników studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunami laboratoriów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Zajęcia z języków obcych i WF odbywają się zdalnie.

Wykaz zajęć terenowych, realizowanych w formie bezpośredniej, zostanie opracowany i opublikowany w terminie późniejszym.

W oczekiwaniu na stosowne rozporządzenie władz państwowych i wytyczne środowiskowe zapraszamy do śledzenia strony SGGW oraz Profilu SGGW na Facebooku.