SGGW

Aktualności

29
sierpnia
2018

Komunikat Rektora SGGW w związku z wydarzeniami z 27 sierpnia br. w budynku uczelni przy ulicy Rakowieckiej

Szanowni Państwo, Społeczności Akademicka SGGW. W dniu 27 sierpnia br. w należącym do SGGW budynku przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie doszło do wydarzeń, których mimowolnym uczestnikiem stała się nasza uczelnia.

Tego dnia aktywiści z organizacji Obywatele RP rozpoczęli protest w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Protestujący skutecznie blokowali dostęp do pomieszczeń zarówno pracownikom instytucji wynajmujących od uczelni biura, jak i pracownikom uczelni, którzy administrują tym obiektem. Uczelnia podpisując w 2007 roku umowy najmu zobowiązała się do administrowania budynkiem i zapewnienia użytkownikom odpowiednich warunków pracy. Dlatego KRS wystąpił do mnie z wnioskiem o wywiązanie się uczelni z zawartej umowy oraz zwrócił się o wyrażenie zgody na interwencję policji w budynku należącym do SGGW.

Od początku tych wydarzeń władze uczelni i pracownicy administracji monitorowali ich przebieg i byli w stałym kontakcie z instytucjami, których siedziby znajdują się budynku przy ulicy Rakowieckiej. Należy nadmienić, że Obywatele RP już wcześniej wielokrotnie prowadzili protest przed tym budynkiem. Ponieważ nie dochodziło wówczas do ograniczania dostępu do biur, uczelnia jako administrator obiektu nie utrudniała prowadzenie protestów. 27 sierpnia Obywatele RP nie poinformowali administracji o planowanej blokadzie pomieszczeń.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji pracownicy uczelni wielokrotnie zwracali się do osób protestujących z prośbą o opuszczenie budynku. Zanim wyraziłem zgodę na obecność policji, długo rozważałem w jaki sposób należy rozwiązać ten trudny dla uczelni problem.

Budynek przy ulicy Rakowieckiej jest administrowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ale od piętnastu lat jest on wyłączony ze statutowej działalności naukowo-dydaktycznej. Nie ma on więc charakteru akademickiego. Od 2007 roku SGGW wyłącznie wynajmuje w tym miejscu powierzchnie biurowe podmiotom zewnętrznym. Obecnie swoje siedziby ma tu osiem instytucji.

Podejmując tę trudną decyzję, zdawałem sobie sprawę z faktu, że bez względu na to, jaka ona będzie, stanę się obiektem krytyki. Jestem przekonany, że jako rektor uczelni nie powinienem działać we własnym interesie. Dlatego, mając na uwadze dobro uczelni i znając możliwe konsekwencje prawne dla SGGW w przypadku podjęcia innej decyzji, wyraziłem zgodę na obecność policji w budynku uczelni. Nigdy nie zgodziłbym się na interwencję policji gdyby odbywały się tam zajęcia dydaktyczne lub były prowadzone badania naukowe.

Jednocześnie informuję, że uczelnia nie zamierza wnosić żadnych roszczeń w stosunku do osób, które wzięły udział w proteście.

Z wyrazami szacunku,

Rektor SGGW
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski