SGGW

Aktualności

04
kwietnia
2020

Komunikat Rektora SGGW z dnia 24 marca 2020 r.

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Komunikat
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 24 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz w nawiązaniu do Komunikatu Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r. „w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.”  niniejszym:

przedłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. zasady funkcjonowania Uczelni określone w Komunikacie Rektora z dnia 17 marca 2020 r., w tym zasadę pracy zdalnej.