SGGW

Aktualności

16
marca
2020

Komunikat rektora SGGW z 16.03.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski o funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego


English version

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Studentki i Studenci,

w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego, przed społecznością akademicką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trudny okres 
w walce z koronawirusem. 

Przede wszystkim pragnę gorąco podziękować pracownikom, a zwłaszcza studentom naszej uczelni za wyrozumiałość i dojrzałość w związku z trudnymi decyzjami, które władze SGGW muszą podejmować w celu ochrony nas wszystkich przed konsekwencjami zagrożenia epidemiologicznego. 

Zwracam się do wszystkich pracowników, studentów i doktorantów o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, szczególnie zaleceń GIS, kierując się dobrem społecznym, a także naszej uczelni. Zapewne sytuacja będzie zmieniać się nieustannie, dlatego proszę śledzić na bieżąco komunikaty publikowane i uaktualniane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych SGGW.

W tej szczególnej sytuacji prosimy Państwa o: 

  • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów zarówno z pracownikami uczelni jak również z osobami spoza niej,
  • na stanowiskach pracy o szczególnym nasileniu kontaktów personalnych (domy studenta, portiernie, sekretariaty, itp.) zastosowanie szczególnych środków ostrożności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i bezpiecznej odległości pomiędzy kontaktującymi się osobami (oznaczenie bezpiecznej odległości i zamieszczenie wyraźnej informacji o tej zasadzie, a jeśli to możliwe zorganizowanie tak zwanych stref buforowych np. dla przekazywania dokumentacji),
  • wprowadzenie w instytutach naukowych (tam, gdzie jest to możliwe) zasady pracy zdalnej,
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zdalnego nauczanie studentów, umożliwienie studentom i doktorantom kształcenia na odległość w różnej formie zdalnych wykładów, konsultacji itd.,
  • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału pracowników uczelni, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w konferencjach odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zawieszenie wymiany akademickiej krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników uczelni.  Dotyczy to także wszystkich zaplanowanych do realizacji wyjazdów w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW. Wyjazdy te zostały przełożone na późniejszy termin. Przerwanie realizacji stażu finansowanego z WFS jest możliwe, a finansowanie i kwestie rozliczenia stażu będą rozpatrywane indywidualnie.

Proszę też Państwa, aby zadbać o naszych pracowników emerytowanych i osoby z grup ryzyka. To im w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczne warunki i komfort pracy, kontaktujmy się z nimi i w miarę możliwości udzielajmy im pomocy.

Szanowni Państwo, wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby ten okres przebiegał spokojnie, 
z zachowaniem zasad wspólnoty akademickiej. Jestem pewien, że przy zrozumieniu sytuacji 
i wzajemnej życzliwości te trudne procesy przebiegną sprawnie, dla dobra nas wszystkich. Życzę nam wszystkich abyśmy szybko mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy.

 

Wiesław Bielawski
Rektor SGGW