SGGW

Aktualności

17
marca
2021

Komunikat Rektora SGGW w związku z sytuacją epidemiczną

Szanowni Państwo, Pracownicy, Doktoranci i Studenci SGGW! Niedawno rozpoczęty nowy semestr zbiega się z trzecią falą COVID-19, co niesie ze sobą szczególne wyzwania. Warszawa i województwo mazowieckie zostały objęte dodatkowymi ograniczeniami. Obserwujemy wokół siebie, również w Uczelni, więcej zachorowań. Sytuacja ta dotyka nasze rodziny, przyjaciół, współpracowników i znajomych.

Wszystko to powoduje, że musimy wykazać jeszcze większą niż dotychczas troskę o ludzi wokół i o siebie samych. Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących w SGGW zasad, unikanie niepotrzebnego kontaktu bezpośredniego, utrzymywanie dystansu, noszenie maseczek, używania płynów dezynfekujących. W razie złego samopoczucia lub w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi – proszę o niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem, izolowanie się i obserwowanie. Nie należy ryzykować zdrowia swojego i innych. Proszę też o ponowne zapoznanie się z zaleceniami opublikowanymi 1 marca 2021 r. na stronie internetowej SGGW.

Mimo ograniczeń Uczelnia pracuje na tyle normalnie, na ile pozwala na to obecna sytuacja; odbywają się zajęcia dydaktyczne, prowadzone są badania, realizowane są inwestycje i trwają remonty, a w świecie wirtualnym organizowanych jest wiele konferencji i wydarzeń. Zapewniam, że na bieżąco śledzimy sytuację, wymieniamy się informacjami i doświadczeniami z innymi uczelniami, konsultujemy nasze decyzje ze specjalistami z zakresu medycyny i zarządzania kryzysowego. Około 80% Pracowników i Doktorantów prowadzących zajęcia zadeklarowało swój udział w szczepieniach, które trwają już od prawie miesiąca - dziękuję za Państwa odpowiedzialną postawę. Wierzę, że przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa naszej społeczności akademickiej i pozwoli na powrót do normalności w przyszłym roku akademickim.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Życzę Państwu zdrowia, dużo siły, spokoju i wytrwałości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie