SGGW

Aktualności

09
czerwca
2020

Komunikat Przewodniczącego Rady Uczelni

W związku z prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie procesem wyborczym na stanowisko Rektora SGGW, Rada Uczelni zaprasza kandydatów, którzy spełnią warunki statutowe (w tym poparcie minimum 10% elektorów), na swoje posiedzenie w dniu 16 czerwca br. od godziny 14.00 (Sala Senatu – Pałac Rektorski).

Kandydaci na Rektora SGGW będą mogli przedstawić główne punkty swojego programu wyborczego i będą zapraszani oddzielnie, co pół godziny w kolejności alfabetycznej.

Przewodniczący Rady Uczelni
SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Bryx