SGGW

Aktualności

19
marca
2020

Kodeks Etyki Żywnościowej reaktywowany

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił, że 18 marca 2020 r. reaktywowano stworzony osiem lat temu Kodeks Etyki Żywnościowej. Miło nam poinformować, że wśród ekspertów przygotowujących dokument obecna była ówczesna prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (obecnie pracownik Instytutu Ekonomii i Finansów) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Irena Ozimek.

Kodeks Etyki Żywnościowej powstał w 2012 r. Został podpisany 4 października 2013 r., a jego inicjatorem był redaktor naczelny czasopisma ”Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” Tadeusz Wojciechowski. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był ówczesny wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, obecnie szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

W skład zespołu, który tworzył dokument osiem lat temu, oprócz prof. dr hab. Ireny Ozimek z SGGW, weszli: wicedyrektor Instytutu Socjologii UKSW ks. dr Artur Wysocki, redaktor naczelny miesięcznika „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” Tadeusz Wojciechowski, prezes Biura Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Andrzej Kiszczak, prof. nadzw. dr inż. Janusz Bronisław Berdowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner oraz Kapelan Krajowej Izby Gospodarczej ks. Michał Szwemin.

Kodeks przez 7 lat leżał zapomniany. Teraz został reaktywowany. Minister rolnictwa ogłosił, że dokument wspierają najważniejsze osoby w państwie, a prezydent Andrzej Duda objął nad nim honorowy patronat.