SGGW

Aktualności

24
maja
2018

Kierunki i metody doskonalenia kur nieśnych z uwzględnieniem selekcji genomowej

Zarząd Warszawskiego Koła PTZ serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie referatowo-dyskusyjne.

Zaproszenie

Zarząd Warszawskiego Koła PTZ serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie referatowo-dyskusyjne, które odbędzie się

6 czerwca 2018 roku (środa) w godzinach 12:00-14:00 w sali 1069

w Gmachu Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie.

Gościem Wydziału Nauk o Zwierzętach będzie

Pani dr hab. Anna Wolc,

adiunkt na Wydziale Nauk o Zwierzętach Iowa State University i genetyk genomowy w firmie Hy-Line International, która wygłosi wykłady na temat

"Kierunki i metody doskonalenia kur nieśnych z uwzględnieniem selekcji genomowej

oraz

„Wybrane aspekty genetycznego uwarunkowania zdrowotności drobiu”

 

Przewodnicząca Warszawskiego Koła

        Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego              

Prof. dr hab. Anna Rekiel

 

Wydarzenie na Facebooku

 

Dr hab. Anna Wolc jest adiunktem na Wydziale Nauk o Zwierzętach Iowa State University i genetykiem genomowym w firmie Hy-Line International.

 

Dr Anna Wolc uzyskała magisterium i doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego na podstawie wyników modelowania nieśności kur oraz habilitację na podstawie prac dotyczących niejednorodności wariancji. Po uzyskaniu doktoratu dr Wolc pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2008 dr Wolc odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Edynburgu pod kierunkiem prof. Williama Hilla. W 2010 dr Wolc wyjechała na staż podoktorski do Iowa State University gdzie podjęła pracę w grupie prof. Jacka Dekkersa nad projektem dotyczącym implementacji selekcji genomowej w programach hodowlanych kur nieśnych. W 2012 firma Hy-Line International zatrudniła dr Wolc do prowadzenia programu selekcji genomowej jednocześnie pozostawiając możliwość pracy akademickiej na stanowisku adiunkta.

Dr Anna Wolc jest współautorem 84 oryginalnych prac twórczych cytowanych ponad 500 razy (według WOS), H=13.

Wyniki badań dr Anny Wolc zostały wdrożone w czołowych firmach hodowlanych.