SGGW

Aktualności

25
listopada
2019

Jubileusze Pracowników SGGW

22 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych za pracę w SGGW. Wśród 133 tegorocznych Jubilatów, trzynastu może poszczycić się 40-letnim, siedmiu 45-letnim i jedna 50-letnim stażem w Uczelni. Najmłodsi pracują w SGGW od dwudziestu lat.

Podziękowania za wieloletnią pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie złożył JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Wręczając listy gratulacyjne, Rektor podziękował Jubilatom za ich pracę i zaangażowanie oraz złożył życzenia dalszych sukcesów, uzyskania kolejnych stopni i tytułów naukowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Jubileusz 45-lecia pracy w SGGW obchodził również prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW. W imieniu najbliższych współpracowników i całej społeczności akademickiej gratulacje i podziękowania złożył Jubilatowi prof. dr hab. Marian Binek, prorektor ds. nauki, I zastępca rektora, dziękując za wszystkie lata twórczej i owocnej działalności na rzecz rozwoju Uczelni. Jak podkreślił prorektor M. Binek: „Na słowa szczególne zasługuje troska [Jubilata] o rozwój Uczelni, o dobro SGGW, o unowocześnienie bazy naukowo-badawczej oraz o lepszą organizację życia akademickiego, co w znaczącym stopniu przyczynia się do powiększenia trwałego dorobku Uczelni oraz wzrostu jej prestiżu. Wysoce cenne są osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pana Rektora…”

W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. Marian Binek, prorektor ds. nauki, I zastępca rektora, prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prorektor ds. rozwoju; prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki; prof. dr hab. Aleksander Lisowski, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką; dr inż. Władysław W. Skarżyński, kanclerz SGGW oraz dyrektorzy instytutów, dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych SGGW, w których pracują Jubilaci.