SGGW

Aktualności

25
czerwca
2015

Jubileusz Profesora Henryka Grodzkiego

25 czerwca 2015 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja pt. ,,Hodowla bydła - historia i perspektywy’’. Konferencja była połączona z Jubileuszem 45-lecia działalności zawodowej Prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego oraz 65-lecia Zakładu Hodowli Bydła. Konferencja i uroczystości były częścią obchodów 200-lecia SGGW.

Uroczystość zorganizowana została pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW Prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego. Obok JM Rektora w składzie Komiteteu Honorowego byli Prof. dr hab., dr h.c. mult. Henryk Jasiorowski, Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka Dziekan WNoZ SGGW, Prof. dr hab. Roman Niżnikowski Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Prof. dr hab. Piotr Brzozowski  Kierownik Zakładu Hodowli Bydła SGGW. Gośćmi Koneferencji w liczbie  około 250 osób byli Rektorzy i Kanclerz SGGW, były Rektor Prof. Włodzimierz Kluczyński, Prorektor Edward Pierzgowski, przedstawiciele katedr Hodowli Bydła Uczelni Rolniczych, Instytutów Naukowych oraz bardzo wielu instytucji i firm pracujących na rzecz hodowli zwierząt m.in. Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, wiceprezes Sylwester Mierzejewski ze współpracownikami, prezes firmy DeLaval Leszek Jarosz, prezes firmy Agroimpex Stanisław Skrzypekz zespołem, dyrektor firmy Bentley Polska Andrzej Ściubisz, dyrektor firmy WWS Polska Andrzej Pakuła, hodowca bydła, pracownicy i studenci WnoZ i innych wydziałów SGGW, rodzina, koleżanki i koledzy Profesora Henryka Grodzkiego.

Pierwszą część Konferencji rozpoczął i powitał gości Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Jan Niemiec. Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka przedstawiła  historę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach, następnie Prof. h.c. mult. Henryk Jasiorowski wygłosił referat ,,Kilka Zawodowych Refleksji Starszego Kolegi z Okazji Jubileuszu Naszego Przyjaciela Prof. dr Henryka Grodzkiego’’. Następnie Prof. dr hab. dr h.c. mult.  Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawił kolejny referat ,,Stan i perspektywy hodowli bydła w Polsce’’. Referaty wywołały duże zainteresowanie Gości, czego wymownym dowodem była ożywiona dyskusja. Prof. dr hab. Piotr Brzozowski przedstawił historię zakładu Hodowli Bydła SGGW.

Druga część, która była poświęcona Jubieluszowi 45-lecia Profesora Henryka Grodzkiego, rozpoczął Dr hab. Tomasz przysucha Prof. SGGW, przedstawiając 45 lat działalności zawodowej Prof. dr hab. Henryka Grodzkiego. Sponosorami Konferencji byli: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Bentley Polska, Agraimpex, Komender Technologies, Golpasz S. A., WWS Polska, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.