SGGW

Aktualności

14
czerwca
2019

Jubileusz 25-lecia Wszechnicy Żywieniowej SGGW

12 czerwca 2019 r. Wszechnica Żywieniowa SGGW obchodziła 25-lecie swojej działalności.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Auli Kryształowej i była połączona z konferencją naukową pt. „Edukacja żywieniowa – moda czy konieczność?” zorganizowaną we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliografii Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz zadedykowano wszystkim, którzy budowali, wspierali i realizowali w ramach Wszechnicy SGGW misję edukacji żywieniowej.

Konferencję otworzyła i prowadziła prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, na którym od początku działa Wszechnica. W imieniu rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senatu i społeczności akademickiej gratulacje i podziękowania za wypełnianie misji służącej rozwojowi wiedzy i edukacji żywieniowej złożył prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek. Wśród licznych gości konferencji byli m.in.: Magdalena Rzepecka, dyrektor generalna w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Karol Krajewski dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszechnica Żywieniowa została powołana 25 października 1994 r. Pomysłodawczynią projektu była mgr inż. Hanna Wysocka z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, przez 25 lat jej kierownik i inicjatorka realizowanych wykładów. W uznaniu zasług na rzecz popularyzacji wiedzy o żywieniu i żywności, a także wzbogacenia dziedzictwa kulturowego wsi, w tym dziedzictwa kultury żywienia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyznał Hannie Wysockiej medal „Zasłużony dla Rolnictwa”. Medal wręczył podczas jubileuszowej uroczystości dr Karol Krajewski, który wnioskował o jego przyznanie.

Działalność Wszechnicy Żywieniowej wspierali kolejni dziekani Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Autorką nazwy, pod którą do dziś realizowana jest w SGGW żywieniowa misja edukacyjna, była ówczesna dziekan Wydziału prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger. Ważnymi postaciami byli także prof. dr hab. Stanisław Berger i prof. dr hab. Teresa Pałaszewska-Reindl.

Przez lata Wszechnica Żywieniowa zyskiwała na znaczeniu. Poszerzało się grono jej współpracowników, rosła jej rola i renoma jako wiarygodnego i cennego źródła informacji na temat prawidłowego żywienia człowieka. Od 2011 roku, dzięki transmisjom internetowym, a następnie relacjom dostępnym na Youtube, do grona słuchaczy z Warszawy dołączyli odbiorcy z całej Polski, a także z zagranicy. Są oni w różnym wieku i różnych profesji. Liczną grupę stanowią nauczyciele szkół średnich, pracownicy i studenci SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownicy przedszkoli i żłobków, lekarze, dietetycy, którym prowadzone wykłady umożliwiają uzupełnienie i aktualizację posiadanej wiedzy, a także młodzież ze szkół średnich o profilu gastronomicznym, spożywczym, hotelarsko-turystycznym.

Tematyka spotkań jest zróżnicowana, a priorytetem w ich ustalaniu są życzenia słuchaczy. W ramach Wszechnicy Żywieniowej wystąpiło dotychczas 152 ekspertów, w tym 98 z SGGW z wydziałów: Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk o Żywności, Nauk o Zwierzętach, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Medycyny Weterynaryjnej, oraz 54 z innych renomowanych instytucji naukowych kraju. Zrealizowano 227 wykładów popularnonaukowych.

Podczas konferencji przedstawiono szeroką działalność Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w zakresie realizacji edukacyjnej misji żywieniowej. Zaprezentowano także referaty dot. roli edukacji żywieniowej w kształtowaniu zachowań żywieniowych, roli mediów w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej, edukacji żywieniowej jako misji podmiotów społeczno-gospodarczych.