SGGW

Aktualności

11
marca
2020

Inwestycje SGGW: nowy gmach Instytutu Ekonomii i Finansów

W 2020 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w ramach wieloletniego planu inwestycyjno-remontowego planuje rozpoczęcie budowy nowego gmachu dla Instytutu Ekonomii i Finansów przy ul. Nowoursynowskiej 166. Wartość inwestycji szacowana jest na 25 mln zł i suma ta w całości zostanie pokryta ze środków Uczelni.

W budynku znajdować się będą m.in. sale seminaryjne i audytoryjne, nowoczesne laboratoria komputerowe i magazynowe, laboratorium Applied Finance, a także pomieszczenia pracownicze, dziekanaty, bufet oraz podziemny parking. Obiekt znacząco wpłynie na poprawę warunków i jakość prowadzenia badań naukowych i dydaktycznych.

Oddanie budynku do użytku przewidywane jest w 2022 r.