SGGW

Aktualności

12
stycznia
2021

Rośliny i ich wpływ na redukcję stresu

W Instytucie Nauk Ogrodniczych SGGW zrealizowano grant naukowo-dydaktycznego z Funduszy Wyszehradzkich.

W Instytucie Nauk Ogrodniczych została zakończona realizacja grantu naukowo-dydaktycznego pt. „Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction” (Project ID: 21910216) z Funduszy Wyszehradzkich. Koordynatorem grantu reprezentującym SGGW była dr hab. Beata Fornal-Pieniak (Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych). Wykonawcami byli dr inż. Dawid Olewnicki  (Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrodniczych) i dr hab. Beata Fornal-Pieniak. W grancie uczestniczyły 4 uczelnie: The Department of Landscape Architecture, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences, Czech Republic.Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, CEEweb for Biodiversity Budapest, Institute of Horticulture Sciences, Warsaw University of Life Sciences.

W ramach grantu zostały przeprowadzone m.in. warsztaty projektowe dla studentów. W naszej uczelni w warsztatach wzięło udział 54 studentów z kierunków architektura krajobrazu, ogrodnictwo a także studenci z zagranicy w ramach Studenckiej Wymiany Programu Erasmus.

„ROŚLINY DONICZKOWE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE W MINIMALIZACJI STRESU, A TAKŻE WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA ODPOCZYNEK, RELAKS A TAKŻE NA JAKOŚĆ PRACY, CO JEST BARDZO WAŻNE DLA STUDENTÓW, JAK I KADRY AKADEMICKIEJ. IDEĄ PROJEKTU BYŁA ARANŻACJA ROŚLINAMI DONICZKOWYMI WYBRANYCH PRZESTRZENI UCZELNIANYCH, W CELU POPRAWIENIA ICH WALORÓW ESTETYCZNYCH, A TAKŻE UTWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO PRACY DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWEJ. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO WYBRANE GATUNKI ROŚLIN DONICZKOWYCH, A TAKŻE SPECJALISTYCZNY SYSTEM NAWADNIAJĄCY.”

Głównymi kryteriami oceny projektów były: pomysł, estetyka, oryginalność, dobór gatunkowy roślin do pomieszczeń, jakość graficznego opracowania, kosztorys.

Spośród opracowanych projektów, komisja w składzie dr hab. Beata Fornal-Pieniak i dr inż. Dawid Olewnicki wyróżniła trzy miejsca:

I miejsce: Yana Liasota, Alicja Maj, Patrycja Kajszczak, Filip Kamionowski, Marta Fortuńska;

II miejsce: Justyna Muszyńska, Piotr Nowakowski, Anna Pińkowska, Anna Sybliska, Katarzyna Wijat;

III miejsce: Marta Anusz, Mikołaj Pniewski, Agnieszka Stankiewicz, Jakub Wichrowski, Janina Zaród, Szymon Żołondowski.

Wyróżnione trzy projekty (I, II, III miejsce) przez komisję z SGGW, były także skonsultowane i zaopiniowane przez ekspertów z pozostałych uczelni zagranicznych.

Projekt zespołu, który otrzymał I miejsce został zrealizowany w budynku numer 35 (I piętro) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Autorzy projektu zastosowali system nawadniający do doniczek Lamela, który umożliwia odpowiednie nawodnienie roślin przez całą dobę, bez zalewania korzeni. Pakiet zawiera: kwadratową podstawę ze starannie wyprofilowanymi, wypukłymi otworami, rurkę dostarczającą wodę i wskaźnik poziomu wody. Rośliny posadzone do doniczek należy podlewać przez 3 miesiące metodą tradycyjną, aż do momentu gdy wykształci się głęboki system korzeniowy i będzie sięgał do podstawy systemu nawadniającego. Po upływie tego czasu rośliny samodzielnie będą pobierać optymalne ilości wody i wskaźniki poziomu wody będą pokazywały czy są optymalnie nawodnione. Ten system nawadniania roślin pozwala zaoszczędzić ilość wody do podlewania wody, a także zapewnia efektowny rozwój roślin

Projekty Naszych studentów a także studentów z innych uczelni zamieszczone są  na stronie:

https://www.facebook.com/pg/Smart-plants-in-the-workplace-and-their-impact-for-a-stress-reduction-101352701355133/posts/