SGGW

Aktualności

03
grudnia
2020

NCBR ogłasza I konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Biuro Nauki i Projektów Krajowych informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu, należy:

  •     utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
  •     rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
  •     znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
  •     stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:

A. TEMAT 2 - Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:

a) dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),

b) raka piersi u kobiet,

c) raka prostaty u mężczyzn;

B. TEMAT 11 - Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu.

Źródło: ncbr.gov.pl

Wewnętrzna procedura SGGW: Zarządzenie nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 03.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  przygotowywania i realizowania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Projektów finansowanych z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych zarejestrowanych i monitorowanych w Sekcji Projektów Krajowych.