SGGW

Aktualności

04
czerwca
2020

Informacja w sprawie stypendium socjalnego

Informacja Prorektora ds. Dydaktyki w sprawie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Szanowni Studenci SGGW

Zarządzeniem nr 32 Rektora SGGW z dnia 21 maja 2020 r. studenci kierunków, dla których wszystkie zajęcia dydaktyczne do zakończenia roku akademickiego 2019/2020 zostaną zrealizowane w sposób zdalny, zostali – z powodów bezpieczeństwa epidemicznego – zobowiązani do wykwaterowania się z domów studenckich SGGW.

Zgodnie z § 15 ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, student ma obowiązek poinformowania organu przyznającego stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki o rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub wygaśnięciu, lub wypowiedzeniu umowy najmu/użyczenia lokalu w terminie 7 dni od momentu tego zdarzenia. Procedura wykwaterowania studentów z domów studenckich SGGW odnotowywana jest w systemie eHMS, zatem informacje tam zawarte stanowią źródło wiedzy o zakwaterowaniu studenta w domu studenckim SGGW. 

Z uwagi na konieczność dokonania weryfikacji stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości tych studentów, którzy nie korzystają od czerwca 2020 r. z domu studenckiego, stypendia socjalne w części dotyczącej zwiększenia z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie zostały wstrzymane. Po dokonaniu weryfikacji, dla studentów, którzy będą nadal korzystali z zakwaterowania w domach studenckich SGGW czy z powodu konieczności realizacji zajęć o charakterze praktycznym, czy też na podstawie decyzji Prorektora ds. Dydaktyki, stypendia w tej części zostaną wypłacone w okresie wakacyjnym.