SGGW

Aktualności

12
marca
2020

Informacja dla studentów zagranicznych studiujących w SGGW

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów.

 

Decyzja o powrocie do domu może oznaczać wiele problemów m.in. problem z dostaniem się do swojego kraju ojczystego, a także problem z powrotem do Polski. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie konieczność odbycia 2-tygodnowej kwarantanny. Każdy z tych czynników może spowodować niemożność zaliczenia semestru.

 

Wszystkie niezbędne informacje będą pojawiały się na www.sggw.pl.

 

Information for foreign students studying at SGGW

 

In accordance with the Rector's ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University stay at the dormitory and not to leave for their home countries.

We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult, among others, due to required 2-week quarantine.

All necessary information will appear at www.sggw.pl 

 

Информация для заграничных студентов учащихся в SGGW

 

 

Согласно распоряжению Ректора по поводу предотвращения распостранения коронавируса SARS-CoV-2 среди общественности SGGW рекомендуем заграничным студентом, учащимся в нашем университете, не уезжать в свои родные страны.

Решение о возвращении домой может значить много проблем, например, проблемы с доездом в свою страну, а также проблемы с возвращением в Польшу. В случае возвращения в Польшу необходимо отправиться на карантин, длящийся 2 недели. Каждый из этих факторов может привести к недопуску окончания семестра. 

 

Інформація для іноземних студентів, які навчаються в SGGW.

Відповідно до розпорядження ректора про запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, ми рекомендуємо іноземним студентам, які навчаються на нашому університеті не виїжджати до рідних країн.

Рішення повернутися додому може означати багато проблем, в тому числі проблеми з поверненням до рідної країни, а також проблеми з поверненням до Польщі, якщо ви повернетесь до Польщі, вам доведеться пройти 2-во тижневий карантин. Будь який із цих факторів може унеможливити проходження семестру.