SGGW

Aktualności

31
sierpnia
2018

Inauguracje roku akademickiego w uczelniach partnerskich na Białorusi i Ukrainie

31 sierpnia br. rektor SGGW w Warszawie prof. Wiesław Bielawski oraz prorektor ds. nauki prof. Marian Binek wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Międzynarodowym Przyrodniczym Instytucie Sakharova w Mińsku na Białorusi. W swoim wystąpieniu podczas uroczystości rektor wyraził uznanie dla osiągnięć naukowych instytutu i zachęcił jego pracowników i studentów do udziału w międzynarodowych programach wymiany akademickiej. W tym roku mija 35 lat od powołania do życia Instytutu Saharova, którego pracownicy koncentrują się na badaniach związanych ze środowiskiem i naukami przyrodniczymi.

Bezpośrednio z Mińska rektorzy udali się do Kijowa, gdzie 1 września br. wzięli udział w inauguracji roku akademickiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych w Kijowie, największej uczelni przyrodniczej w kraju. Rektor prof. W. Bielawski podczas swojego przemówienia wyraził nadzieję na kontynuowanie i rozwijanie współpracy w ramach międzynarodowych projektów badawczych oraz zachęcał naukowców i studentów do częstszych wyjazdów międzynarodowych.

Z Kijowa delegacja władz SGGW udała się do Państwowego Agrarno-Technicznego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim. We wrześniu br. mijają dokładnie 4 lata od podpisania umowy o współpracy między uczelniami. Rektor w swoim wystąpieniu 3 września br. podkreślił istotny kontakt przedstawicieli uczelni, wraz z jej rektorem, z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW, nawiązany w celu poszerzenia wiedzy w tematyce hodowli i rozrodu koni. Dodał, że doktoranci z Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW przyjeżdżają do Kamieńca, aby poszerzać swoją wiedzę inżynieryjną i nawiązywać kontakty naukowe.