SGGW

Aktualności

11
marca
2020

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem.


English version

Pamiętaj !!!

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIEkontaktując się:

Skorzystaj z algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia o infekcje koranowirusem dla studentów SGGW.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Pamiętaj o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi:

 • Często myj ręce.
  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
 •  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość
  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirus. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirus.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirus z powierzchni na siebie.
 • Wyczyść telefon co najmniej raz dziennie.
 • Dlaczego? Telefon trzymasz przy twarzy, blisko ust i nosa, dając wirusom idealne warunki do wtargnięcia do Twojego organizmu. Zabierasz go ze sobą wszędzie: do pracy, do szkoły, a czasem nawet do toalety kładąc na różnych, nie zawsze czystych, powierzchniach. Dotykasz go kilkadziesiąt razy dziennie i podajesz go z ręki do ręki. Czyść telefon rozsądnie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie każdy aparat dobrze znosi przecieranie spirytusem i wkładanie go pod wodę. 
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej np. Zadzwoń do NZOZ SGGW lub skorzystaj z  informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Noszenie maseczki jest obowiązkowe!!!

 • wychodząc poza dom i własną posesję, na drogach i placach
 • jadąc komunikacją publiczną
 • jadąc samochodem osobowym z osobami, z którymi nie mieszkamy 
 • w miejscach ogólnodostępnych: budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, bankach, sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych, na poczcie, na targowiskach (straganach), obiektach sportowych i turystycznych, obsłudze pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym
 • na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp. 

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.


 

Komisja Europejska stworzyła specjalną stronę poświęconą koronawirusowi. Zawiera ona informacje na temat kluczowych działań w zakresie medycyny, ochrony ludności, mobilności i gospodarki a także najnowsze statystyki i badania oraz linki do stron internetowych krajów UE.

Рекомендації NZOZ SGGW при підозрі на коронавірусну інфекцію

 

Правила поведінки при підозрі на коронавірусну інфекцію.

 

Пам’ятай

Якщо є підозра на інфекцію, але у вас поки немає симптомів, залишайтеся вдома та уникайте контакту з іншими, щоб вірус не поширився.

 
Поясніть будь-які сумніви щодо свого здоров’я, зв’язавшись:

 
    
з амбулаторією NZOZ SGGW - 22 5931430
    
Телефони гарячої лінії NFZ - 800-190-590
    
або інші методи дистанційної консультації, доступні на веб-сторінці https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowania-w-sytuacji-podejrzenie-zakazenia- коронавируса, 7597.html

 
Алгоритм для боротьби з підозрою на інфекцію Корановіруса для студентів із SGGW.

 
НЕ звертайтесь самі до клінікі (тилькі якщо вас про попросять протягом визначеного часу)також не йдіть до лікарні без попередньої домовленості, куди їхати та чи вам це потрібно.

 
Один хворий пацієнт (включаючи вас) може стати джерелом зараження для всіх інших людей, які перебувають у приймальні!

 
Запам’ятайте основні заходи захисту проти коронавірусу:

 
Мийте руки часто.
Часто мийте руки з милом і, якщо у вас немає доступу до нього, використовуйте спирти / гелі на спиртовій основі (мінімум 60%).
 Миття рук один із методів вбивства вірусу.
При кашлі чи чханні застосовуйте відповідні принципи захисту
При кашлі чи чханні прикрийте рот і ніс зігнутим руками або хустинкою - негайно киньте хустинку в закритий кошик і вимийте руки, використовуючи мило та воду, а якщо у вас немає доступу до них - рідини / гелі на основі спирту (мінімум 60%).
Чому? Покриття рота і носа при кашлі або чханні запобігає поширенню мікробів і вірусів. Якщо ви чхаєте або кашляєте в руках, ви можете забруднити доторкані предмети або людей.

 
Тримайтеся безпечної відстані
Тримайте принаймні 1 метр відстані між вами та іншими людьми, особливо тими, хто кашляє, чхає та має гарячку.
Чому? Коли хтось заразився вірусом, який спричиняє респіраторні захворювання, такі як COVID-19, кашель або чхання, виганяє крапельки невеликої кількості слини та слизу, які містять вірус. Якщо ви занадто близько, є ризик вдихнути вірус.
Не торкайтеся очей, носа та рота
Чому? Руки торкаються багатьох поверхонь, які можуть бути забруднені вірусом. Якщо доторкнутися до очей, носа чи рота забрудненими руками, ви можете перенести вірус з поверхні на себе.

 
Протерайте телефон хоча б раз на день.
Чому? Ви тримаєте телефон поруч із обличчям, близько до рота та носа, надаючи вірусам ідеальні умови для вторгнення у ваше тіло. Ви берете його з собою скрізь: на роботу, до школи, а іноді навіть до туалету на різних, не завжди чистих поверхнях. Ви торкаєтесь її кілька десятків разів на день і передаєте її з рук в руки. Чистіть телефон розумно відповідно до інструкцій виробника. Якщо у вас температура, кашель, утруднення дихання, зверніться до лікаря.
Якщо у вас гарячка, кашель, утруднення дихання, зверніться за медичною допомогою, наприклад, зателефонуйте до NZOZ SGGW або скористайтеся інформацією на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я: https://www.gov.pl/web/zdrowie
Чому? Дихальні симптоми, що супроводжуються лихоманкою, можуть мати безліч причин, наприклад, вірусні (грип, аденовірус, риновірус, коронавірус, парагрип) та бактеріальні (гемофільна грип, коклюш, хламідіоз, мікоплазма).
Захистіть себе та інших від захворіння.

 
Маски для обличчя не рекомендується носити 

 
Використовуйте маски тільки в тому випадку, якщо у вас є респіраторні симптоми (кашель або чхання), якщо ви підозрюєте, що у вас є інфекція на SARS-Cov-2  з легкими симптомами, або доглядайте за тим, кого підозрюють на зараження SARS-Cov-2.

 
Носіння маски, що покриває рот і ніс, може допомогти обмежити поширення певних респіраторних захворювань. Однак використання маски само по собі не гарантує припинення зараження, і її слід поєднувати з використанням інших профілактичних заходів, включаючи принципи гігієни рук та принципи захисту при кашлі чи чханні (див. Вище) та уникнення тісного контакту з іншими людьми (відстань не менше 1 метра).
Всесвітня організація охорони здоров’я радить раціонально використовувати маски.

 


 

Рекомендация NZOZ SGGW при подозрении на коронавирусной инфекцией

 

Правила поведения при подозрении на коронавирусной инфекцией.

 

Помни

Если есть подозрение на инфекцию, но у вас есть какие-либо симптомы, вы должны иметь в себе и уникальные контакты

 

Отметьте любые сомнения относительно здоровья, возникшее:

с амбулаторией NZOZ SGGW - 22 5931430

    

Телефоны горячей линии NFZ - 800-190-590

    

или другие методы дистанционного консультации, на веб-странице https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowania-w-sytuacji-podejrzenie -zakazenia- коронавируса, 7597.html

Алгоритм для борьбы с подозрением на инфекцию Корановируса для студентов из SGGW.

 

НЕ обращайтесь сами в клиники (Тилько если вас об етом попросят в течение определенного времени) также не идите в больницу без предварительной договоренности, куда ехать нужно ли вам туда ехать.

 

Один больной пациент (включая вас) может стать источником заражения для всех остальных людей, находящихся в приемной!

 

Запомните основные меры защиты против коронавируса:

Мойте руки часто.

Часто мойте руки с мылом и, если у вас нет доступа к нему, используйте спирты / гели на спиртовой основе (минимум 60%).

 Мытье рук один из методов убийства вируса.

При кашле или чихании применяйте соответствующие принципы защиты

При кашле или чихании прикройте рот и нос согнутым руками или платком - немедленно бросьте платок в закрытую корзину и вымойте руки, используя мыло и воду, а если у вас нет доступа к ним - жидкости / гели на основе спирта (минимум 60%).

Почему? Покрытие рта и носа при кашле или чихании предотвращает распространение микробов и вирусов. Если вы чихаете или кашляете в руку, вы можете испачкать прикосновений предметы или людей.

Держитесь безопасного расстояния

Держите не менее 1 метра расстояния между вами и другими людьми, особенно теми, кто кашляет, чихает и имеет лихорадку.

Почему? Когда кто-то заразился вирусом, который вызывает респираторные заболевания, такие как COVID-19, кашель или чихание, выгоняет капельки небольшого количества слюны и слизи, которые содержат вирус. Если вы слишком близко, есть риск вдохнуть вирус.

Не прикасайтесь к глазам, носу и рту

Почему? Руки касаются многих поверхностей, которые могут быть загрязнены вирусом. Если прикоснуться к глазам, носу или рту загрязненными руками, вы можете перенести вирус с поверхности на себя.

Протерайте телефон хотя бы раз в день.

Почему? Вы держите телефон рядом с лицом, близко ко рту и носу, предоставляя вирусам идеальные условия для вторжения в ваше тело. Вы берете его с собой везде: на работу, в школу, а иногда даже в туалет на разных, не всегда чистых поверхностях. Вы касаетесь его несколько десятков раз в день и передаете ее из рук в руки. Чистите телефон разумно в соответствии с инструкциями производителя. Если у вас температура, кашель, затруднение дыхания, обратитесь к врачу.

Если у вас лихорадка, кашель, затруднение дыхания, обратитесь за медицинской помощью, например, позвоните в NZOZ SGGW или воспользуйтесь информацией на веб-сайте Министерства здравоохранения: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Почему? Дыхательные симптомы, сопровождающиеся лихорадкой, могут иметь множество причин, например, вирусные (грипп, аденовирус, риновирус, коронавирус, парагрипп) и бактериальные (гемофильная грипп, коклюш, хламидиоз, микоплазма).

Защитите себя и других от болезни.

 

Маски для лица не рекомендуется носить

Используйте маски только в том случае, если у вас есть респираторные симптомы (кашель или чихание), если вы подозреваете, что у вас есть инфекция на SARS-Cov-2 с легкими симптомами, или ухаживайте за тем, кого подозревают на заражение SARS-Cov -2.

Ношение маски, покрывает рот и нос, может помочь ограничить распространение определенных респираторных заболеваний. Однако использование маски само по себе не гарантирует прекращения заражения, и ее следует сочетать с использованием других профилактических мероприятий, включая принципы гигиены рук и принципы защиты при кашле или чихании (см. Выше) и избежания тесного контакта с другими людьми (расстояние не менее 1 метра ).

Всемирная организация здравоохранения советует рационально использовать маски.