SGGW

Aktualności

06
lutego
2020

III edycja konferencji „Analityczne wyzwania”

Predictive Solutions wraz z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą zaprasza wszystkich pracowników naukowych na III edycję konferencji „Analityczne wyzwania”.

Konferencja odbędzie się 11 marca w Krakowie. Jej celem jest wymiana doświadczeń i integracja przedstawicieli świata nauki wokół tematyki związanej z wykorzystaniem analizy danych w pracach naukowo-badawczych.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są pracownicy naukowi i doktoranci polskich uczelni oraz instytutów badawczych, którzy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lutego. Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną wygłoszone w równoległych sesjach tematycznych.

 

Dla wszystkich pracowników akademickich i doktorantów udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

 

Ważne daty:

5 lutego - nadsyłanie drogą elektroniczną streszczeń referatów w języku polskim

12 lutego - potwierdzenie przyjęcia referatu i kwalifikacja prezentacji (wystąpienie ustne/poster)

4 marca - zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu

 

Rejestracja na: www.analitycznewyzwania.pl