SGGW

Aktualności

01
lutego
2017

Horyzont2020_Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów informuje, iż w dniu 24 stycznia br. odbył się dzień informacyjny "Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)", zorganizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Środki finansowe pochodzące z programu Horyzont 2020 w ramach działania „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” są przeznaczone dla uczelni, instytucji naukowych i badawczych w tych regionach Europy, które rozwijają innowacyjną gospodarkę.

Podczas dnia informacyjnego omówione zostały programy Twinning i ERA Chairs, do których nabór zostanie ogłoszony w II kwartale br.: Twinning – od 11.05.2017, ERA Chairs – od 12.04.2017.

Twinning – celem programu jest znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Twinning to rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej w oparciu o przedstawioną strategię rozwoju.

ERA Chairs – ma na celu wsparcie uczelni oraz innych instytucji naukowych i badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej i umożliwienie im zatrudnienia wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej.

W spotkaniu uczestniczył pracownik Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych. Zapraszamy na konsultacje indywidualne, osoba kontaktowa:
Małgorzata Ciborowska, tel. 22 59 318 41, e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

 

Biuro Nauki i Projektów
Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych