SGGW

Aktualności

20
marca
2014

Gratulacje dla nowo wybranych Władz i Członków Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"

18 marca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność”, podczas którego złożono sprawozdanie z 4-letniej działalności Komisji Zakładowej, udzielono stosownego absolutorium oraz dokonano wyboru nowych władz Związku.

Walne Zebranie prowadził prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Delegatów funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018 powierzono dr. inż. Jackowi Bujko z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Dr inż. Jacek Bujko był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Delegaci na Walne Zebranie dokonali również wyboru członków Komisji Zakładowej.

W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyło 69 delegatów z uczelni. Wśród zaproszonych gości byli: dr Janusz Sobieszczański – Honorowy Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki oraz Stanisław Jezierski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Politechniki  Warszawskiej, mgr Mieczysława Flachowa – przewodnicząca ZNP SGGW. SGGW reprezentowali: JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański, I zastępca Rektora prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Kanclerz SGGW – dr inż. Władysław Skarżyński, sekretarz Rektora - mgr Anna Żuchowska.

Zabierając głos JM Rektor podkreślił znaczenie NSZZ „Solidarność” dla środowiska akademickiego, dla SGGW i jej społeczności, dla podtrzymywania jej jedności w duchu, jaki przyświecał początkom ruchu solidarnościowego i dla ochrony  praw pracownika, którego dobro jest zawsze najważniejsze. Rektor podkreślił jednocześnie, że dbając o pojedynczego człowieka należy uwzględnić dobro wspólne wszystkich pracowników i instytucji, tak, by ta mogła się rozwijać i gwarantować bezpieczeństwo pracy.

Rektor podziękował dr Marii Wesołowskiej za wieloletnie przewodniczenie NSZZ „Solidarność” SGGW, za dobrą współpracę z władzami Uczelni, za dbałość o dobro pracowników SGGW i zaangażowanie w pozytywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, życząc wiele pomyślności w dalszej działalności związkowej i zawodowej oraz w życiu osobistym.

Wybranym na kadencję 2014-2018:  Przewodniczącemu dr inż. Jackowi Bujko i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rektor i Władze Uczelni składają życzenia  pomyślności i sukcesów w trudnej misji związkowej, licząc na dalszą konstruktywną współpracę.