SGGW

Aktualności

04
czerwca
2020

FRAMWAT – Konferencja kończąca projekt

Dnia 9 czerwca 2020r, w godzinach 9.00-13.00 odbędzie się międzynarodowa konferencja kończąca projekt FRAMWAT pt. 'Small retention - big deal!' w formie online na platformie join.me.

Celem konferencji jest przedstawienie głównych produktów i rezultatów projektu przy aktywnym zaangażowaniu zainteresowanych stron i zaproszonych gości.

Projekt "Zasady poprawy bilansu wodnego i zmniejszenia odpływu biogenów poprzez stosowanie działań z zakresu małej retencji" jest realizowany w Instytucie Inżynierii Środowiska w okresie 07.2017 do 06.2020 r. w konsorcjum dziewięciu partnerów oraz sześciu partnerów stowarzyszonych, gdzie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) jest partnerem wiodącym, zarządzającym i administrującym działania oraz biorącym merytoryczny udział we wszystkich zadaniach realizowanych w projekcie. Partnerzy projektu pochodzą z krajów Europy środkowo-wschodniej (Austrii, Chorwacji, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier).

Link rejestracyjny www.kotivizig.technokrats.hu

Link do konferencji join.me/kotivizig

Więcej informacji (w tym agenda i instrukcje połączeniowe) na stronie projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html