SGGW

Aktualności

19
listopada
2020

Forum Dziekanów SGGW rozpoczęło działalność

Forum Dziekanów SGGW to platforma do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz zacieśnienia współpracy Kolegium Rektorskiego i Kolegium Dziekańskiego.

Forum Dziekanów SGGW to platforma do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz zacieśnienia współpracy Kolegium Rektorskiego i Kolegium Dziekańskiego. Celem Forum Dziekanów jest integracja zespołu rektorskiego i zespołu dziekanów wokół realizacji celów SGGW. Wzmacniamy i doskonalimy kompetencje Dziekanów, jako liderów dydaktyki na Wydziałach w zakresie praktycznych aspektów zarządzania Wydziałami. Dzięki powołaniu Forum Dziekanów tworzymy przestrzeń do dyskusji i wzajemnej inspiracji do dalszego rozwoju. Forum realizowane jest przez cykliczne spotkania Władza Rektorskich z Dziekanami Wydziałów. Pierwsze inauguracyjne odbyło się w formule on-line 12 października 2020 r.