SGGW

Aktualności

28
maja
2019

Festiwal im. Witolda Maliszewskiego

Chór Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ma zaszczyt zaprosić społeczność naszej Uczelni na finałowy koncert Festiwalu Muzyki Witolda Maliszewskiego, który odbędzie się w kościele NMP Wspomożenia Wiernych przy ulicy Modrzewiowej 2 w Zalesiu Dolnym w niedzielę 2 czerwca o godzinie 19.15. Wykonawcami poprzednich koncertów tego prestiżowego wydarzenia byli znakomici artyści, m.in: Konstanty Andrzej Kulka, Kwartet "Camerata" i Zespół "Camerata Vistula". W programie niedzielnego koncertu zaprezentujemy panoramę polskiej muzyki chóralnej od średniowiecza po współczesność, w tym fragment dzieła patrona Festiwalu: "Lacrimosa".

Witold Maliszewski – polski kompozytor, dyrygent i pedagog. Urodził się 20 sierpnia 1873 roku w Mohylowie na Podolu. Był założycielem i dyrektorem (1913–1921) Konserwatorium w Odessie, które wykształciło wielu muzyków światowej sławy. Terror bolszewicki zmusił kompozytora do opuszczenia Odessy w 1921 roku i przyjazdu do Warszawy. W Warszawie Maliszewski był dyrektorem Państwowego Konserwatorium Muzycznego, przemianowanego na Wyższą Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina (1922–1927) oraz prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego (1925–1928) . W roku 1927 pełnił funkcję przewodniczącego jury I Konkursu Chopinowskiego. 10 listopada 1933roku „za zasługi na polu twórczości i pedagogiki muzycznej” został odznaczony przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Najsłynniejszym uczniem W. Maliszewskiego był Witold Lutosławski. Witold Maliszewski zmarł 18 lipca 1939 w Zalesiu Dolnym. Jego grób znajduje się na piaseczyńskim cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki. Był kompozytorem konserwatywnym, pozostającym pod wpływem neoromantyków rosyjskich, zwłaszcza swego nauczyciela, Rimskiego-Korsakowa oraz Głazunowa. Do najważniejszych dzieł Maliszewskiego należy: 5 symfonii, 3 kwartety smyczkowe, balety Boruta i Syrena, Requiem (1930), Missa Pontificalis (1930), Koncert b-moll na fortepian i orkiestrę (1938), Kwintet smyczkowy d-moll oraz Wielka kantata biblijna.

Plakat