SGGW

Aktualności

31
maja
2015

ERASMUS MUNDUS, Projekt IAMONET-RU etap 5 - OSTATNI NABOR!!!

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej informuje, że III (ostatni) nabór dla kandydatów z UE w ramach projektu IAMONET-RU V będzie prowadzonyw terminie 1 marca - 15 czerwca 2015!!!

Procedura aplikacyjna:

W III naborze w ramach projektu IAMONET-RU aplikacje należy wypełnic na pośrednictwm Application Tool.

Formularz aplikacyjny będzie dostępny na stronie IAMONET-RU od 1/03/2015.

 

Po wypełnieniu Formularza aplikacyjnego, na wskazany adres mailowy, zostanie przesłana wiadomość z informacjami o dalszych krokach:

1) kandydaci otrzymają Application Identification Number (po zakończeniu procesu rekrutacji wyniki selekcji będą opublikowane na stronie projektu z wykorzystaniem AIN),

2) kandydaci muszą wydrukować otrzymany Formularz aplikacyjny, podpisać Formularz, przygotować pozostałe wymagane dokumenty, a następnie zeskanować Formularz wraz z załącznikami w formie jednego pliku PDF max. 5Mb i załadować na wskazanej stronie internetowej (UWAGA: link do strony będzie aktywny tylko 2 dni!!!).

DEADLINE na przesłanie aplikacji upływa 15 czerwca 2015r.

Dostępne miejsca dla kandydatów EU:

  BSc MSc PhD Staff
Target group 1 6 6 6 1
Target group 2 - 6 6 -

* kandydaci z SGGW to TG1

Kryteria:

1) ukończony pierwszy rok studiów w przypadku kandydatów BSc

2) dyplom ukończenia studiów I stopnia w przypadku kandydatów MSc

3) status studenta SGGW przez cały okres wymiany w przypadku kandydatów BSc, MSc i PhD

UWAGA: zgodnie z zasadami programu otrzymanie drugiego stypendium dla tego samego typu mobilności w ramach różnych projektów Erasmus Mundus NIE jest możliwe; ponadto, w ramach tego samego projektu, kandydaci nie mogą korzystać z wyjazdu więcej niż 1 raz;

Wymagane dokumenty:

1) Formularz aplikacyjny

2) List motywacyjny

3) CV (w formie Europass)

4) 1 List polecający (z uczelni macierzystej)

5) Kopia ostatniego dyplomu + ToR (ToR tylko w przypadku kandydatów BSc i MSc)

6) Kopia paszportu

7) Research / Academic proposal (tylko w przypadku kandydatów PhD i Staff)

UWAGA! osoby aplikujące do projektu IAMONET-RU są zobowiązane do przedstawienia w BWM (bud.8, pok. 20) zaświadczenia o znajomości języka rosyjskiego (lub angielskiego w przypadku aplikowania na program studiów prowadzony w języku angielskim)

ZAPRASZAMY!