SGGW

Aktualności

19
grudnia
2019

EIP-AGRI Focus Group - nabór ekspertów

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) ogłosiło nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:
  • Wildlife and agricultural production
  • Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business models which do not replace food production
  • Reducing the plastic footprint of agriculture
  • Sustainable beef production systems
  • Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU

Celem działania każdej z Grup Fokusowych EIP-AGRI jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy.

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie we wspomnianych powyżej zakresach tematycznych mogą składać aplikacje do 23 stycznia 2020 r. (czwartek) do końca dnia.

Szczegóły konkursu

Więcej informacji na temat pracy Grup Fokusowych EIP-AGRI:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-eip-agri-focus-groups

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/charter_en.pdf