SGGW

Aktualności

11
grudnia
2019

Dzień Seniora w SGGW

7 grudnia 2019 r. odbył się Dzień Seniora SGGW - świąteczne spotkanie władz Uczelni z jej emerytowanymi pracownikami. Do wspólnego stołu zasiadło w Auli Kryształowej prawie 350 osób, a wraz z nimi władze rektorskie, dyrektorzy instytutów i dziekani wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych. Gospodarzem spotkania był Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Uroczystość zorganizowali pracownicy Sekcji Socjalnej SGGW.

Dzień Seniora SGGW otworzyła przewodnicząca Rektorskiej Komisji  ds. Socjalnych  dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW, podkreślając, że coroczne świąteczne spotkanie władz SGGW  z osobami, które oddały Uczelni wiele lat swojego życia,  należy do wyjątków w skali kraju.  To, że odbywa się w tak piękny sposób jest zasługą, zarówno władz Uczelni, jak i samych zainteresowanych, którzy każdego roku licznie w nim uczestniczą.

Zwracając się do seniorów Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski podkreślił: „To Państwo, przez całe swoje życie zawodowe budowaliście prestiż i dzisiejszą pozycję naszej Alma Mater w kraju i zagranicą. To Państwo, pozostawiliście w niej cząstkę samych siebie. Za to wszystko chciałbym serdecznie  dziś podziękować oraz życzyć Państwu dużo zdrowia, byście mogli nadal służyć Uczelni swoją cenną wiedzą i doświadczeniem”.

Uczestnicy spotkania uczcili pamięć 25 emerytowanych pracowników SGGW, swoich koleżanek i kolegów, przyjaciół, którzy odeszli w minionym roku.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Uczelni w kończącym się 2019 roku i przedstawienia planów władz rektorskich na nadchodzący rok. Rektor W. Bielawski poinformował m.in. o istotnych zmianach organizacyjnych,  jakie nastąpiły w SGGW po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki i uchwaleniu nowego Statutu Uczelni, a także o realizowanych i planowych inwestycjach. Poszczególne obszary działalności przedstawili:
I zastępca rektora, prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek; prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala; prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Kazimierz Banasik; prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada; pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. Aleksander Lisowski. W spotkaniu uczestniczył również kanclerz SGGW dr inż. Władysław W. Skarżyński.

Wystąpienia zakończyły świąteczne życzenia dla seniorów SGGW. JM Rektor życzył, by Święta Bożego Narodzenia były spokojne i radosne, a ich wyjątkowa rodzinna atmosfera trwała jak najdłużej, natomiast nowy rok, aby był dla Uczelni i wszystkich seniorów lepszy od obecnego.  Serdeczne świąteczne życzenia złożyli także: przewodniczący NSZZ Solidarność SGGW dr inż. Jacek Bujko i przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego SGGW dr Wojciech Ożga.

Spotkanie uświetnił występ Ludowego Zespołu Artystycznego "Promni", Sqer Dance oraz Chóru Kameralnego SGGW.

Kończąc uroczystość Rektor W. Bielawski złożył podziękowania pracownikom Sekcji Socjalnej SGGW za bardzo dobre przygotowanie uroczystości.