Aktualności

Dydaktyka

03
lipca
2018

Projektowanie żywności – studia dualne z dofinansowaniem NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało SGGW dofinansowanie do nowego kierunku studiów dualnych II stopnia – projektowania żywności.

Studia dualne to odpowiedź na rosnące potrzeby upraktyczniania kierunków studiów. Dzięki zastosowaniu systemu kształcenia przemiennego – student jednocześnie uczestniczy w zajęciach na uczelni i jest zatrudniony w przedsiębiorstwie – w programie studiów łączy się nauka z pracą, zdobywanie rzetelnych podstaw teoretycznych z praktyczną nauką zawodu.

– Studia dualne to wciąż zbyt rzadko wykorzystywany w Polsce model kształcenia. Chcemy to zmienić. Temu służyć ma nie tylko wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale przede wszystkim zmiany systemowe zapisane w Konstytucji dla Nauki – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Uczelnie, które otrzymały granty, przygotowały projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. To pokazuje, że zarówno kadry naukowe, jak i pracodawcy są zainteresowani rozwijaniem w naszym kraju kształcenia praktycznego.   

Konkurs NCBiR skierowany był do szkół wyższych kształcących na studiach stacjonarnych co najmniej 200 studentów. Czas na realizację projektu wynosi od 24 do 48 miesięcy, a beneficjentami programu powinno być minimum 1750 osób. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.