Aktualności

Dydaktyka

w dziale: Dydaktyka
03
lipca

Projektowanie żywności – studia dualne z dofinansowaniem NCBiR

Projektowanie żywności – studia dualne z dofinansowaniem NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało SGGW dofinansowanie do nowego kierunku studiów dualnych II stopnia – projektowania żywności.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
26
sierpnia

Studia podyplomowe "Projektowanie geotechniczne"

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza na studia podyplomowe "Projektowanie geotechniczne".

Dla studentów
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
09
lipca

Podyplomowe studia „ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE” – rekrutacja rozpoczęta

Podyplomowe studia „ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE” – rekrutacja rozpoczęta

Rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie” na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r. Zajęcia odbywać się będą przez dwa semestry, od października, w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych.

Dla absolwentów
czytaj więcej
w dziale: Osiągnięcia
21
czerwca

SGGW najbardziej innowacyjna w tworzeniu perspektyw zawodowych

SGGW najbardziej innowacyjna w tworzeniu perspektyw zawodowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. SGGW otrzymała także certyfikat „Dobra uczelnia, dobra Praca”. W konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania oceniano uczelnie pod kątem prowadzenia projektów i wszelkich działań zwiększających szanse absolwentów na trudnym rynku pracy. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym World Trade Center w Poznaniu.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
20
czerwca

O nowym kierunku „Gastronomia i hotelarstwo” w Radiu Kampus

O nowym kierunku „Gastronomia i hotelarstwo” w Radiu Kampus

Kierunek „Gastronomia i hotelarstwo” będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo to wynik ciągłego monitorowania rynku pracy i wieloletniej współpracy wydziału z przedsiębiorstwami branżowymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, cateringowymi i hotelarskimi. Absolwenci będą mogli także pracować w placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka. Będą przygotowani do pracy zarówno w gastronomii indywidualnej, systemowej jak i specjalnej, wykorzystując wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, produkcji żywności oraz nauk ekonomicznych.

Dla kandydatów
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
17
czerwca

Własny Fundusz Stypendialny SGGW

Własny Fundusz Stypendialny SGGW

Na podstawie uchwały nr 53-2010/2011 Senatu SGGW z dnia 20 czerwca 2011 z uwzględnieniem uchwały nr 64- 2012/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie własnego funduszu stypendialnego SGGW uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów ( po otwarciu przewodu doktorskiego), wyjeżdżających za granice w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Dla pracowników
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
31
grudnia

II konkurs PBS

II konkurs PBS

Biuro Współpracy z Gospodarką SGGW informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło drugi nabór wniosków w ramach Programu Badań Stosowanych na projekty badawcze o tzw. charakterze aplikacyjnym.

Dla pracowników
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
14
lutego

Nagrody DeLaval dla studentów SGGW

Nagrody DeLaval dla studentów SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła umowę z firmą DeLaval, dzięki której studenci naszej uczelni będą mogli wyjeżdżać na dwutygodniowe staże do Szwecji. Warunkiem jest napisanie dobrej pracy dyplomowej, która zdobędzie pierwszą nagrodę w konkursie. Umowę z firmą DeLaval, ze strony SGGW podpisali: prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor SGGW oraz prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Prorektor SGGW ds. dydaktyki.

Dla kandydatów
czytaj więcej