SGGW

Aktualności

01
grudnia
2020

Dr Artur Wiktor laureatem konkursu „Innowator Mazowsza"

Konkurs „Innowator Mazowsza" to projekt, w ramach którego wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy.

Niezmiennie od 12 lat, tematyką konkursu są: innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne i marketingowe o wysokim potencjale gospodarczym, które są już stosowane lub mogą zostać wdrożone do codziennej praktyki biznesowej.

 

Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie rozwijanie współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a środowiskiem nauki i biznesu.

 

I miejsce (20 tys. zł)  dr Artur Wiktor (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – za pracę pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości";

 

Dr Artur Wiktor – praca doktorska pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości". W swojej pracy dr Artur Wiktor przedstawia wpływ PEF na właściwości surowców roślinnych oraz na przebieg ich suszenia, zamrażania a także jakość produktów. W pracy wykorzystano jabłka i marchew, które stanowią bardzo ważne surowce w polskiej gospodarce. Suszenie oraz zamrażanie, to procesy należące do najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej energochłonnych metod utrwalania i przetwarzania żywności – dlatego też były przedmiotem prowadzonych badań. Przeprowadzone eksperymenty wykazują, że aplikacja PEF pozwala kształtować właściwości świeżego jabłka i marchwi. Jabłko oraz marchew poddane działaniu pola elektrycznego charakteryzowały się większą zawartością (ekstrakcyjnością) odpowiednio: polifenoli oraz karotenoidów, które działają jako przeciwutleniacze. Dodatkowo, pozytywnej zmianie ulegają właściwości, które odpowiadają za teksturę produktu.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło