SGGW

Aktualności

07
sierpnia
2018

Dostępność Plus – lepsza jakość życia

Celem Programu Dostępność Plus jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są osoby z dysfunkcjami słuchu lub mowy. Bariery komunikacyjne, z którymi takie osoby się borykają, wywołują u nich gigantyczny dyskomfort i poczucie wykluczenia z towarzystwa lepiej słyszących i mówiących.

Aby to poprawić, Program Dostępność Plus planuje wprowadzenie wielu rozwiązań, które wychodzą naprzeciw potrzebom osób głuchych. Placówki medyczne mają być wyposażone w nowoczesny sprzęt i rozwiązania ułatwiające komunikację tej grupy z innymi. Wszędzie, gdzie to jest potrzebne – w placówkach administracji publicznej, szkołach, na uczelniach wyższych, dworcach, stacjach i przystankach – ma być zapewniony tłumacz z języka migowego. A o nasze wspólne bezpieczeństwo ma zadbać dostosowanie numeru alarmowego 112 do kontaktu z osobami z ubytkami słuchu i wzroku.

Bardzo istotnym działaniem będzie rozwinięcie systemu tłumaczeń migowych on-line, aby każdy mógł się bez trudu porozumieć z drugim człowiekiem.

Program Dostępność Plus wesprze nauczycieli pracujących z przedszkolakami, uczniami i studentami z niepełnosprawnościami. Na przykład poprzez wyposażenie przedszkoli, szkół i uczelni w nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają dzieciom głuchym naukę języka obcego.

Dzięki Programowi Dostępność Plus poprawi się dostęp do kultury i mediów. W kinach częściej zobaczymy filmy z audiodeskrypcją lub z tłumaczem polskiego języka migowego. Dzięki cyfryzacji muzea, teatry i biblioteki będą udostępniać dzieła sztuki ze swoich kolekcji, zapisy przedstawień, czy książki za pomocą Internetu. A ponad połowa czasu antenowego telewizji publicznej ma być dostępna i dostosowana do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących.

W ogromnej mierze sukces Programu Dostępność Plus zależeć będzie od pedagogów, wychowawców i pracowników kultury. I oczywiście od dzisiejszych studentów tych specjalizacji, którzy w przyszłości wesprą ich w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że dzięki ich wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz uważnej pracy już wkrótce powinniśmy doświadczyć lepszej jakości życia. Dla wszystkich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności