SGGW

Aktualności

17
czerwca
2020

Doktorantka WMW SGGW otrzymała stypendium MNiSW

Olga Witkowska-Piłaszewicz znalazła się wśród 200 młodych naukowców, którzy otrzymają stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawcówStypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym na adres korespondencyjny podany we wniosku.

Serdecznie gratulujemy!

Pani Olga Witkowska-Piłaszewicz już w czasie studiów otrzymywała liczne wyróżnienia w tym 3-ktornie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia. Teraz, jako Młody Naukowiec również została wyróżniona.

 

Autorka wielu publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach. W 2019 r. uzyskała stypendium wyjazdowe do wiodącego ośrodka naukowego zajmującego się końmi wyścigowymi Gluck Equine Research Centre na Uniwersytecie w Kentucky w USA. Ponadto odbyła staż na Uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii. 

Wygłaszała referaty na wielu konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych (Australia, Szwajcaria, Węgry, Austria, Niemcy, Czechy, Dania). W czerwcu 2019 r. została zaproszona, jako jedna z 5 doktorantów z całego świata na konferencję 19th International Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnostics w celu wygłoszenia referatu dotyczącego badań prowadzonych we współpracy z University of Kentucky.

W swojej pracy badawczej zajmuje się immunologią wysiłku koni, ze szczególnym uwzględnieniem koni arabskich trenowanych do rajdów długodystansowych i wyścigów. Po ukończeniu 1 roku studiów doktoranckich otrzymała grant z Narodowego Centrum Nauki „Preludium”, gdzie bada wpływ substancji dopingujących na układ immunologiczny, ze względu na ich rozpowszechnienie w sporcie zarówno u koni, jak i u ludzi. 

Poza pracą naukową zajmuje się także popularyzacją nauki. Od początku obecności w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaangażowana w działalność Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, piastując funkcję prezesa przez dwie kadencje. Praca w Kole Naukowym oraz krajowa i międzynarodowa współpraca z organizacjami naukowymi studentów zaowocowała powstaniem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Weterynarii „Non sibi sed omnibus – Nie dla siebie, ale dla wszystkich” (2015 r.), której organizacja jest kontynuowana. Ponadto jest członkiem wielu towarzystw naukowych w tym - Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego. Za osiągnięcia organizacyjne w 2018 r. otrzymała wyróżnienie od Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.