SGGW

Aktualności

08
maja
2020

Doktorant SGGW otrzymał nagrodę za najlepszą pracę magisterską

Radosław Łaźny - doktorant Szkoły Doktorskiej SGGW w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych za najlepszą pracę magisterską z zakresu ogrodnictwa.

Pan Radosław Łaźny jest absolwentem obecnego Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii. Naukowo zajmuje się badaniami nad wpływem biodegradowalnego podłoża oraz doświetlaniem asymilacyjnym LED w uprawach hydroponicznych ogórka. Zajmuję się uprawami bezglebowymi, a w szczególności uprawą ogórków.

DYPLOM 

Nagrodzona praca nosi tytuł "Wartość prozdrowotna owoców roślin sadowniczych o niewielkim udziale w strukturze upraw lub mniej znanych".

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia!